Produkty

Smary

cogelsa2 

 WAPNIOWE

 GREASE CA-T

Opis: Smary do podwozia i do ogólnego zastosowania w temperaturach do 50 ºC. Wodoodporne o właściwościach adhezyjnych.

Klasa konsystencji NLGI: 1,2.

 CALCOGRAF

Opis: Smary z grafitem do smarowania obrzeża koła kolejowego (00). Także do prowadnic, mimośrodów i przekładni otwartych.

Klasa konsystencji NLGI: 00, 2.

 LITOWE

 LITKEN R

Opis: Wielozadaniowe smary litowe do smarowania łożysk o umiarkowanym
obciążeniu, temperatura pracy do 120°C.

Klasa konsystencji NLGI:1,2.

LITKEFIL

Opis: Specjalny lepiący litowy smar dla Bamburis (mieszalnie kauczuku).
Temperatura pracy do 120°C.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

LITKEN COTTON GREASE

Opis: Specjalny smar litowy do smarowania zespo³ów wa³ków do zbioru bawe³ny w maszynach takich, jak Case, John Deere i International Harveste.

Klasa konsystencji NLGI: 00.

 LITOWE EP

 LITKEN A

Opis: Smary litowe z dodatkami na skrajnie wysokie naciski (EP) do łożysk o dużych obciążeniach i pracujących ze średnio - niskimi prędkościami. Temperatura pracy do 120°C.

Klasa konsystencji NLGI: 2,3.

 LITKEN EP

Opis: Smary litowe z dodatkami uodparniającymi na skrajnie wysokie naciski (EP) do łożysk i przekładni o dużych obciążeniach. Temperatura pracy do 120°C.

Klasa konsystencji NLGI: 00, 0, 1, 2, 3.

 LITKEN BLANC

Opis: Wielofunkcyjne smary EP do zastosowania tam, gdzie wymagany jest biały smar, w przemyśle tekstylnym, przy produkcji mebli, w przemyśle spożywczym, itp.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

LITKEN HD

Opis: Wysokowydajny smar litowy EP. Umożliwia wydłużenie okresów miedzy
smarowaniem nawet przy dużym obciążeniu, obecności wody, zapylenia, itd.
Temperatura pracy w zakresie od -20 do +140°C.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

 LITOWE STAŁE ŚRODKI SMARNE
 LITEMOL

Opis: Smary litowe EP z dwusiarczkiem molibdenu, do ekstremalnych obciążeń.
Temperatura pracy do 120°C.

Klasa konsystencji NLGI: 1, 2.

 LITKEN MOLIBDENO

Opis: Litowe smary z dodatkiem EP i dwusiarczku molibdenu, do stosowania przy
dużych obciążeniach i umiarkowanych prędkościach. Temperatura pracy do 110°C.

Klasa konsystencji NLGI: 2, 3.

 LITKEN MOLY

Opis: Litowy smar z dodatkiem EP, dwusiarczku molibdenu i innych środków stałych, do stosowania przy dużych obciążeniach i umiarkowanych prędkościach.
Temperatura pracy do 110 °C.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

 LITKEN GMV

Opis: Litowy smar z dodatkiem EP i grafitu do stosowania przy dużych
obciążeniach i umiarkowanych prędkościach. Temperatura pracy do 110 °C.
Specjalnie do urządzeń mobilnych wykorzystywanych w przemyśle
górniczym, przy robotach ziemnych, itp.

Klasa konsystencji NLGI: 2-3

WAPNIOWE DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH
 GELSA

Opis: Bardzo dobrze przylegające smary o niezwykłej wodoodpornooeci, do
wielozadaniowego smarowania w temperaturze do 120°C.

Klasa konsystencji NLGI: 00, 0, 1, 2, 3.

 GELSA BIO

Opis: Biodegradowalne, wodoodporne smary o własnościach adhezyjnych.
Temperatura pracy do 120 °C.

Klasa konsystencji NLGI: 0,2.

 GELSA XEP

Opis: Smary do wrębiarek łańcuchowych wykorzystywanych do wydobywania bloków z marmuru i kamienia. Odporny na wysokie obciążenia i wodoodporny.

Klasa konsystencji NLGI: 1, 0.

 GELSA BIO FLUID

Opis: Biodegradowalny smar do stosowania zwłaszcza do systemów smarowania obrzeża koła w przemyśele kolejowym, gdzie niedozwolone jest używanie smarów stałych.

Klasa konsystencji NLGI: 00/000.

 GELSA CG

Opis: Specjalne grafitowe smary wapniowe, o temperaturze pracy od -15 do +120 °C. Wodoodporny i odporny na parę wodną. Do stosowania w otwartych punktach smarowniczych. Konsystencja 1 do smarownic szyn kolejowych. Konsystencja 3 do pantografów kolejowych.

Klasa konsystencji NLGI: 1, 3.

 CALCOGRAF BIO FLUID

Opis: Biodegradowalny smar z grafitem, opracowany specjalnie do smarowania
natryskowego obrzeży koła w przemyśle kolejowym. Temperatura pracy w
zakresie od -20°C do +120°C.

Klasa konsystencji NLGI: 00/000.

 CALCOGRAF BIO HEAVY

Opis: Biodegradowalny smar z grafitem, o wysokiej adhezyjnooeci, do stosowania
przy dużym obciążeniu. Do smarowania szyn, sprzętu leśniczego, itp.
Temperatura pracy w zakresie od -20 °C do +120 °C.

Klasa konsystencji NLGI: 1.

 GELSA LICA

Opis: Smar adhezyjny EP litowo-wapniowy. Temperatura pracy od -20 °C do +120 °C. Wodoodporny. Przemysł stalowy, papiernie itp.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

 GELSA LT

Opis: Smar na bazie pół-syntetycznej do smarowania mechanizmów w niskiej
temperaturze. Temperatura pracy od -40 °C do +140°C.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

ULTRAGREASE BETA

Opis: Nadający się do kontaktu z żywnością smar syntetyczny do stosowania w
niskich temperaturach i przy wysokich prędkościach. Temperatura pracy w
zakresie od -60 °C do +110 °C, współczynnik prędkości do 1 200 000.
Posiada certyfikat NSF H1.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

 SMARY SILIKONOWE
 ULTRASIL GREASE

Opis: Smar silikonowy o szerokim zakresie temperaturowym (-50 °C do 200 °C),
o wysokiej odporności na utlenianie i substancje agresywne. Do stosowania
przy lekkich warunkach pracy mechanizmów plastikowo-metalowych
lub plastikowo-plastikowych.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

NIEORGANICZNE DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH
ULTRAGREASE ATOX

Opis: Nadający się do kontaktu z żywnością wysokowydajny smar na bazie
syntetycznej i PTFE. Temperatura pracy do 160 °C. Zwłaszcza do urządzeń do
puszkowania produktów, w płuczkach, do paczkowania oraz w miejscach
narażonych na działanie wody i pary wodnej. Posiada certyfikat NSF H1.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

ULTRAGREASE ALFA

Opis: Smar syntetyczny z PTFE. Wyjątkowe właściwości adhezyjne oraz niezwykła odporność na wodę i parę wodną. Granulatory, sterylizatory, zamykarki
do puszek, itp. Temperatura pracy: 200 °C. Posiada certyfikat NSF H1.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

 ALUMINIOWY KOMPLEKSOWY
 ULTRAPLEX AL

Opis: Aluminiowy smar kompleksowy do smarowania w wysokich temperaturach (150 °C). Odpowiedni zwłaszcza do układów centralnego smarowania.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

 ULTRAPLEX ALCA

Opis: Aluminiowy smar kompleksowy do ręcznego smarowania lin z drutu, otwartych
przekładni i mechanizmów. Wysoka adhezyjność i do stosowania przy dużych obciążeniach.

Klasa konsystencji NLGI: 00, 2.

 ULTRAPLEX ALEA

Opis: Aluminiowy smar kompleksowy do smarowania natryskowego, zanurzeniowego, cyrkulacyjnego otwartych przekładni. Doskonałe właoeciwości EP. Do cementowni, dla górnictwa, cukrowni, itp.

Klasa konsystencji NLGI: 0, 000.

 ULTRAPLEX HAMMER

Opis: Aluminiowy smar kompleksowy do smarowania młotów hydraulicznych.
Maksymalna ochrona narzędzi w ekstremalnych warunkach.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

 ULTRAPLEX ALMA

Opis: Aluminiowy smar kompleksowy o wysokiej adhezyjnooeci. Do stosowania i pod dużym obciążeniem, szczególnie w scentralizowanych układach smarowniczych w przemyśle ciężkim. Temperatura pracy do 150 °C.

Klasa konsystencji NLGI: 1, 2.

 ULTRAPLEX ADH

Opis: Aluminiowy smar kompleksowy o wysokiej adhezyjnooeci i zdolnooeci
uszczelniaj¹cej, nadaj¹cy siê zw³aszcza do scentralizowanych uk³adów
smarowniczych w przemyoele ciê¿kim. Temperatura pracy do 150°C.

Klasa konsystencji NLGI: 1, 2.

 ULTRAPLEX FG

Opis: Nadający się do kontaktu z żywnością aluminiowy smar kompleksowy do smarowania punktów o możliwym przypadkowym kontakcie z żywnością.
Wysoki poziom ochrony przed zużyciem, wysokim obciążeniem i korozją.
Temperatura pracy w zakresie od -20 °C do 150 °C. Posiada certyfikat NSF H1.

Klasa konsystencji NLGI: 00, 0, 1, 2.

LITOWO KOMPLEKSOWY
 ULTRAPLEX LT

Opis: Smar litowo-kompleksowy do łożysk pracujących w wysokiej temperaturze (150 °C), narażonych na duże obciążenia i wibracje. Kolor niebieski.

Klasa konsystencji NLGI: 1, 2, 3.
ULTRAGREASE GA

Opis: Smar litowo-kompleksowy do łożysk pracujących w wysokiej temperaturze
(150 °C), narażonych na duże obciążenia i wibracje, w przypadku, gdy preferowany jest naturalny brązowy kolor smaru.

Klasa konsystencji NLGI: 2.
ULTRAPLEX LT PTFE

Opis: Smar litowo-kompleksowy do łożysk pracujących w wysokiej temperaturze
(150 °C), narażonych na duże obciążenia i wibracje. Kolor niebieski. Niski współczynnik tarcia.

Klasa konsystencji NLGI: 1, 2.
ULTRAPLEX AC

Opis: Smar litowo-kompleksowy półsyntetyczny z dwusiarczkiem molibdenu.
Do smarowania wolnych mechanizmów narażonych na duże obciążenia,
np. oerub w robotach publicznych.

Klasa konsystencji NLGI: 2.

ULTRAPLEX XT

Opis: Smar litowo-kompleksowy na bazie syntetycznej i PTFE dla mechanizmów pracujących w temperaturze do 180 °C, przy dużym obciążeniu i umiarkowanej prędkości.

Klasa konsystencji NLGI: 2.
ULTRAPLEX HP

Opis: Smar litowo-kompleksowy na bazie syntetycznej. PTFE i dodatków stałych do
mechanizmów pracujących w temperaturach do 180 °C, pod bardzo wysokim
obciążeniem i przy średniej prędkości.

Klasa konsystencji NLGI: 2.
ULTRAPLEX TG

Opis: Smar litowo-kompleksowy na bazie syntetycznej do mechanizmów pracujących
w temperaturach do 200 °C, przy niskiej predkości, dużych obciążeniach
i narażonych na wibracje.

Klasa konsystencji NLGI: 1.
SMARY DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH
ULTRAPLEX CS

Opis: Smary na bazie sulfonianu wapnia oferujące wyjątkową ochronę przy dużych
obciążeniach i w niekorzystnych warunkach środowiskowych, nawet podczas
kontaktu z wodą morską. Temperatura pracy w zakresie od -20°C do +150°C.

Klasa konsystencji NLGI: 1, 2.
ULTRAPLEX MCS

Opis: Smar na bazie sulfonianu wapnia ze specjalnymi dodatkami do stosowania
przy dużych obciążeniach i w niekorzystnych warunkach środowiskowych,
nawet do granulatorów do „pelet drzewnych”.
Temperatura pracy w zakresie od -20 do +150°C.

Klasa konsystencji NLGI: 1.
ULTRAGREASE TOP

Opis: Smar na bazie fluorowanej i o zagęszczaczu PTFE, odpowiedni zwłaszcza do
smarowania w warunkach ekstremalnych. Temperatura pracy w zakresie
od -30 °C do +260 °C. Odporny na rozpuszczalniki i prawie wszystkie produkty
chemiczne. Zatwierdzony NSF H1 do produktów mających kontakt z żywnością.
Odporny na wysokie obciążenia.

Klasa konsystencji NLGI: 2.
PASTY
ULTRAPASTE CU

Opis: Smary o wysokiej zawartooeci miedzi i stałych środków smarowych do smarowania urządzeń wiertniczych i jako pasty montażowe do połączeń gwintowanych.

Klasa konsystencji NLGI: 1, 2.

Smar grafitowy - niezastąpiony w ekstremalnych warunkach

Smar grafitowy to produkt, który znajduje zastosowanie w sytuacjach wymagających smarowania w wysokich temperaturach lub w obecności agresywnych środków chemicznych. Jego unikalne właściwości sprawiają, że jest to idealny wybór dla łożysk pracujących w ekstremalnych warunkach.

Nasza oferta smarów grafitowych

Oferujemy szeroki wybór smarów grafitowych, które są dostosowane do różnych zastosowań i typów maszyn. Nasze produkty charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia, doskonałą przyczepnością oraz długą żywotnością. Są one również odporne na działanie wody i wielu agresywnych substancji chemicznych.

Smary litowe - uniwersalność i wydajność

Oprócz smarów grafitowych, w naszej ofercie znajdują się również smary litowe, które są znane ze swojej uniwersalności i wydajności. Są one idealne do smarowania łożysk kulkowych, wałków, przegubów i wielu innych elementów maszyn.

Dlaczego warto wybrać produkty od Techem?

  • Ekspertyza: Posiadamy wieloletnie doświadczenie w importowaniu smarów grafitowych i litowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć produkty najwyższej jakości.
  • Dostosowanie do Klienta: Rozumiemy, że każdy Klient ma unikalne potrzeby, dlatego oferujemy możliwość dostosowania naszych produktów do indywidualnych wymagań.
  • Szybka dostawa: Zapewniamy sprawne i szybkie dostawy, aby nasi Klienci nigdy nie musieli czekać na niezbędne produkty.
  • Wsparcie techniczne: Nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy, aby dostarczyć fachowe porady i pomóc w wyborze odpowiedniego produktu.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych smarów grafitowych, litowych lub innych produktów, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo firmę Techem. Jesteśmy przekonani, że nasze smary grafitowe i litowe spełnią Państwa oczekiwania i przyczynią się do efektywnego funkcjonowania Waszego sprzętu. Zapraszamy do współpracy!

 

Do pobrania

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o. jest Administratorem podanych danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o nowych produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa